Jednostki kanałowe MI o wysokim sprężu

Wysoki spręż dyspozycyjny wpływa na większą elastyczność projektowania instalacji kanałowej, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki wnętrz.

Jednostki te charakteryzują się: