IMM - centralny monitoring i zarządzanie budynkiem

Inteligent Manager Midea (IMM), to system zarządzania, specjalnie zaprojektowany do kontrolowania i monitorowania wszystkich funkcji układów Midea VRF. System analizuje informacje o proporcjonalnej dystrybucji energii elektrycznej, w celu optymalizacji zarządzania jej zużyciem. Oprogramowanie generuje raporty zużycia energii każdej jednostki wewnętrznej (lub grupy), dzięki czemu łatwo można dokonać podziału kosztów poszczególnym najemcom budynku.

 

Kompleksowe zarządzanie:

• może zarządzać 4 bramkami web M-Interface 64 systemami chłodniczymi, 1024 jednostkami wewnętrznymi,256 jednostkami zewnętrznymi z jednego PC,

• dostęp do sieci web,

• centralny monitoring i zarządzanie budynkiem,

• blokada sterowania (poszczególne kontrolery),

• ustawianie limitów temperatury,

• proporcjonalny podział zużycia energii,

• roczny harmonogram pracy,

• generowanie raportów operacyjnych (codziennie, co tydzień, co miesiąc),

• wyświetlanie błędu, ostrzeżeń, alarmów.